Шлях на сайті

Тема 2 Обмін речовин і перетворення енергії

Тема 2: Обмін речовин та енергії

16.  Метаболізм.  Особливості обміну речовин та енергії автотрофів і гетеротрофів

17. Пластичний обмін. Фотосинтез. Листок - орган фотосинтезу

18. Фотосинтез. Розв'язування розрахункових задач з теми

19. Хемосинтез

20. Енергетичний обмін. Клітинне дихання.

21. Енергетичний обмін. Розв'язування розрахункових задач з теми.

22. Вуглеводи. Обмін вуглеводів. Колообіг вуглеводів в біосфері

23. Ліпіди. Обмін ліпідів

24. Білки - природні біополімери. Функції білків

25. Каталітична функція білків. Ферменти

26. Практична робота № 1.   Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів,  в організмі людини

27. Вітаміни

28. Тема: Порушення обміну речовин, пов'язані з нестачею або надлишком хімічних елементів

29. 

 

Нові статті

:)

y_0d612aa3.jpg

Найпопулярніші