Путь на сайте

Тема 3. Клетка как целостная система. Метаболизм клетки.

Урок 24   Особенности строения ядра эукариотической клетки. Хромосомы. Кариотип

Лабораторная  работа № 9. Строение  хромосом. (использование электронных микрофотографий)

Урок 25    Клеточный цикл. Митоз.   описание и схемы

Урок 26  Лабораторная  работа: № 10. Митотическое деление клеток. (использование электронных микрофотографий)

Урок 27   Мейоз.

материалы к уроку             тесты      видеоматериалы

Урок 28     Сравнение митоза и мейоза. Тести з теми

Урок 29    Загальна характеристика метаболізму клітини.

Пластичний обмін. Властивості генетичного коду.

Урок 30    Біосинтез білків - його етапи. Транскрипція. Трансляція. 

                                                                    Проверь себя!

                                                              Нет предела совершенству!

Урок 31    Практична робота: № 5. Розв’язування елементарних вправ з  трансляції.

Урок 32   Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін.  Фотосинтез.   Тесты по теме

Урок 33  Умови підвищення продуктивності фотосинтезу. Значення фотосинтезу. Хемосинтез

Урок 34     Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний обмін. Клітинне дихання. Анаеробний етап

Урок 35   Клітинне дихання. Аеробне дихання

Урок 36   Узагальнення: Сучасна клітинна теорія. Сучасні цитотехнології, їх використання для діагностування і лікування захворювань людини. 

Урок 37   Контрольна робота №_3___з теми  Клітина як цілісна система

 

Новые статьи

:)

zr0AhHCd5Eg.jpg

Самые популярные