30-03-2020

10а  10б   біологія

30/03/2020 надіслати фотозвіти  виконаних  завдань  для самопідготовки ( домашне завдання від 24/03/2020

30/03/2020 обов'язковий  контрольний зріз знань № 1 .

 

24/03/2020

Опрацювати § 45, 52 підручника, повторити § 46, 47

Переглянути навчальний відеофільм "Типи мутацій"

З'ясувати: 1) відміннсті та властивості трьох видів мінливості: модифікаційної, мутаційної та комбінативної.

2) які спадкові хвороби людини викликані мутаціями генніми, хромосомними, чи геномними. Письмово виконати вправу на розрізняння спадкових хвороб на ст. 216.

Виконати вправи для самопідготовки до контрольного зрізу знань.

Фотозвіти про виконання вправ і завдань надіслати на електронну адресу вчителя до 30/03/2020

На допомогу: відеофільм "Генетика спадкових захворювань людини"

 

 

 

   16/03/2020

1. Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

Опрацювати § 46, 47, 48 

Зробити конспект у зошиті за питаннями для самоконтролю на с. 193,197,201

Виконати завдання:

  1. Розв’язування вправ на мутації (с 192)
  2. Самост робота с таблицею с. 197

до 23/03.2020

 

 

2

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелі в в популяціях.

 

 

 

3

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

30/03.2020)

 

Опрацювати § 51, 52

Зробити конспект у зошиті за питаннями для самоконтролю на с. 203, 206

Виконати завдання:

1)         Розв’язування вправ з медичної генетики (с 200)

2)         Розв’язування вправ на спадкові захворювання (с 205-206)

 

(до 03/04.2020)

 

 

За бажанням підготувати проект – дослідження: «Генотерапія» в електронному вигляді  ( с. 202)

(до 06/04.2020)

 

Лабораторні роботи № 2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Спадковість і мінливість»

 

 

 

Новые статьи

:)

MSi84oLOQT4.jpg

Самые популярные