Урок 2. Закономірності формування адаптації

Урок 2

Тема:  Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію.

 

Теоретичні відомості

Адаптогенез – процес формування адаптацій внаслідок мікроеволіційних процесів

 

Механізм формування адаптації з погляду класичної теорії еволюції ( Ч.Дарвін): адаптації виникають внаслідок боротьби за існування і  дії природного добору

 

Механізм формування адаптації з погляду СТЕ ( синтетичної теорії еволюції):

Матеріал для еволюційних змін – мутації. Формування адаптацій відбувається в межах популяції під час або розширення ареалу, або зміни інтенсивності дії певних чинників. Рушійною силою формування адаптацій є одна з трьох форм природного добору (рушійний, стабілізуючий, дизруптивний). 

На успішність адаптогенезу вливають фактори: ізоляція, дрейф генів і хвилі життя.

 

Адаптогенез відбувається шляхом преадаптацій і постадаптацій.

Преадаптація – виникнення нової адаптації на основі вже сформованих структур

Постадаптація – це або покращення вже існуючей адаптації в стабільних умовах, або нове використання органу в нових умовах