Путь на сайте

Тема 7 Досягення сучасної біології для вирішення проблем людства

№ уроку

Дата

Тема уроку ( зміст)

Домашнє завдання

Тема 3. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

12 годин

30

 

Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів.

 

 

31

 

Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи.

 

 

32

 

Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

 

33

 

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції.

ГМО - небезпека чи користь?

 

34

 

Генна інженерія людини: досягнення та ризики.

 

 

35

 

Біоетичні проблеми сучасної медицини.

 

 

36

 

Сучасна біотехнологія та її основні напрямки.

 

37

 

Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.

 

 

38

06/02

Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації.

 

 

39

10/02

Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства.

 

 

 

40

13/02

Проект (один на вибір; створення бук-трейлеру, презентації, буклету, скрайбу, постеру тощо)

  • Клонування організмів.

Нанотехнології в біології.

Трансгенні організми: за і проти.

 

41

17/02

Контрольна робота № 3 з теми Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

 

 

Новые статьи

:)

PICT1553.jpg

Самые популярные