Путь на сайте

Тема 3: Оксигеновмісні сполуки

Урок 1 Оксигеновмисні сполуки. Спирти. Класифікація спиртів. Ізомерія. Номенклатура 

Спирты. Одноатомные насыщенные спирты. Изомерия. номенклатура. Водородная связь. Получение и применение спиртов. Качественная реакция на этанол.

Урок 2 Спирти. Етанол. Фізичні та хімічні властивості. Вплив гідроксильної функціональної групи на хімічні властивості спиртів. Застосування спритів. Отруйна дія спритів на організм

 Химические свойства спиртов. Взаимодействие спиртов с натрием

 

Урок 3 Класифікація спиртів. Багатоатомні спирти. Гліцерин.  Хімічні та фізичні властивості.

Лабораторні досліди 8: Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум (ІІ) гидроксидом

 

Этиленгликоль. Глицерин. Получение и применение глицерина. Взаимодействие глицерина с натрием. Лабораторная работа № 4. Взаимодейсвтвие глицерина с Купрум(ІІ) гидроксидом.

Урок . Фенол. Физические и химичекие свойства. Взаимовлияние гидроксогруппы и бензольного кольца. Применение фенола.Охрана окуржающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол.

Урок . Генетическая связь между Углеводородами и спиртами.

Урок. Альдегиды. Состав, изомерия, номенклатура. Физические свойства. Получение этаналя. Применение метаналя и этаналя. Лабораторная работа № 7. Окисление спирта до альдегида.

 

Урок . Химические свойства альдегидов. Лабораторнаые работы № 5. Реакция серебряного зеркала, №6 Окисление этаналя купрум (ІІ) гидроксидом.

Урок . Карбоновые кислоты. Насыщенные одноосновные кислоты. Физические свойства. Номенклатура. Получение и применение одноосновных карбоновых кислот. Муравьиная кислота

Урок 4  Карбонові кислоти. Оцтова кислота, будова молекули, фізичні властивості. Застосування.

Урок 5  Вплив карбоксильної групи на хімічні властивості карбонових кислот. Хімічні властивості оцтової кислоти. Лабораторні досліди 9,10: Дія оцтової кислоти на індикатори ,Взаємодія оцтової кислоти з металами, лугами, солями.

Урок . Химические свойства карбоновых кислот. Лабораторные работы № 8. Дейсвтие этановой кислоты на индикаторы. №9 Взаимодействие этановой кислоты с магнием. №10. Взаимодействие этановой кислоты со щелочью.

 

Урок 40 Практичні роботи. № 2. Властивості етанової кислоти. Взаимодействие этановой кислоты с карбонатами.      Нейтрализация уксусной кислоты натрий гидроксидом.   Реакция уксусной кислоты с магнием.

Урок 6  Порівняння властивостей неорганічних та карбонових кислот.

Практична робота 4: Властивості оцтової кислоти  Інструктаж з ТБ

 

Урок 7  Рішення розрахункових задач

Урок  Естери. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів. Застосування естерів.

 Урок  Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирівОмыление жиров. Лабораторні досліди: 11. Розчинність жирів. 12. Доведення   ненасиченого характеру рідких жирів.

Урок 8 Вищі карбонові кислоти. Жири. Склад жирів.

Урок 9  Гідроліз та гідрування жирів.  Жири в природі. Біологічна роль жирів. Тренувальні вправи з теми "Жири"

Урок 10  Вуглеводи. Класифікація. Молекулярний склад, поширеність в природі. Глюкоза. Фізичні і хімічні властивості. Лабораторні досліди 11: Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом

навчальный відеофільм

Урок 11  Сахароза. Фізичні і хімічні властивості Загальна схема виробництва цукру.

Урок 12  Полімерна будова  крохмалю і целюлози. Реакції їх гідролізу. Застосування вуглеводів, Їх біологічна роль. Лабораторні досліди 12,13: Відношення крохмалю до води ( розчинність, утворення клейстеру), Взаємодія крохмалю з йодом

Урок 13  Узагальнення: «Оксигеновмисні сполуки»

Урок 14  Рішення розрахункових задач

Урок 15  Контрольна робота № 3: «Оксигеновмисні сполуки»

 Урок  Сахароза, її склад, будова, виробництво, фізичні властивості.  Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів.

 Урок  Крохмаль. Будова крохмалю.   Хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний), реакція з йодом. Лабораторні досліди: 15. Відношення крохмалю до води.  16. Взаємодія крохмалю з йодом.

 Урок  Целюлоза. Будова целюлози.  Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічний розклад.

Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна.

 Урок  Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу. Біологічне значення вуглеводів.

 Урок  Практичні роботи. № 3. Розв’язування експериментальних задач.

Підготовка до контрольної роботи

Урок  Контрольна робота № 4 з теми «Оксигеновмісні сполуки»

 

Новые статьи

:)

a11.jpg

Самые популярные