Путь на сайте

Тема 3. Металлы

Урок 23   30/03/2015 Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв’язок. Фізичні властивості металів. Характерні хімічні властивості металів.  Лабораторні досліди:10. Порівняння хімічної активності металів. 11.  Взаємодія металів із розчинами кислот.

§ 16, завд 2,  5*, 6* § 18 ( стр. 146- 150)  Завд 1,2,3 ( с. 154)

Тренувальні вправи з теми "Загальні властивості металів"

 

Урок 24     06/04/2015   Лужні елементи. Натрій і калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію і Калію. Застосування найважливіших сполук Натрію та Калію. Калійні добрива.

§ 19 ( стр.155-157)

 

 

 

Урок 25      20/04/2015    Кальцій. Кальцій оксид і кальцій гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування найважливіших сполук Кальцію. Розрахункові задачі: 3. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму (газуватих речовин)  за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

§ 19 (стр.157-161), § 20 Опрац. текст с.168 – 171. задачі 5, 6*,7*

 

Урок 26     27/04/2015  Контрольне оцінювання № 4      Тема « Металічні елементи» (річне)

 

Урок 27    18/05/2015   Алюміній. Алюміній оксид і алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Застосування найважливіших сполук Алюмінію. Лабораторні досліди: 13. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності.  

§ 21 завд 3, 5, 6

 

Урок 28   18/05/2015   Ферум. Ферум(ІІ) оксид і ферум(ІІІ) оксид та відповідні їм гідроксиди. Солі Феруму. Застосування найважливіших сполук Феруму.   Лабораторні досліди: 14. Добування ферум(ІІ) гідроксиду і ферум(ІІІ)  гідроксиду, взаємодія їх із кислотами.

§ 22 завд 4, 5, 6*

 

Урок 29     25/05/05 Практичні роботі:   № 2. Розв’язування експериментальних задач. . Інструктаж ТБ

§ 23 Опрац. завд 1—18 ( стр210-212)

 

Урок 30   25/05/05   Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів. Корозія металів, захист від корозії. Охорона навколишнього середовища під час виробництва і застосування металів. Лабораторні досліди: 12. Ознайомлення зі зразками металічних руд.

§ 24 завд 4, 6*   Опрац. завд 19-27 ( стр213-214)

 

Урок 31                          Розрахункові задачі: 3. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму (газуватих речовин)  за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 

 

Новые статьи

:)

PICT1553.jpg

Самые популярные