Путь на сайте

Тема 4 Окисгенсодержащие соединения

Урок 44 Оксигеновмисні сполуки. Спирти. Класифікація спиртів. Ізомерія. Номенклатура 

Урок 45 Спирти. Етанол. Фізичні та хімічні властивості. Вплив гідроксильної функціональної групи на хімічні властивості спиртів. Застосування спритів. Отруйна дія спритів на організм

Урок 46 Класифікація спиртів. Багатоатомні спирти. Гліцерин.  Хімічні та фізичні властивості.

Лабораторні досліди 8: Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум (ІІ) гидроксидом

Урок 47  Карбонові кислоти. Оцтова кислота, будова молекули, фізичні властивості. Застосування.

Урок 48  Вплив карбоксильної групи на хімічні властивості карбонових кислот. Хімічні властивості оцтової кислоти. Лабораторні досліди 9,10: Дія оцтової кислоти на індикатори ,Взаємодія оцтової кислоти з металами, лугами, солями.

Урок 49  Порівняння властивостей неорганічних та карбонових кислот.

Практична робота 4: Властивості оцтової кислоти  Інструктаж з ТБ

Урок 50  Рішення розрахункових задач

Урок 51 Вищі карбонові кислоти. Жири. Склад жирів.

Урок 52  Гідроліз та гідрування жирів.  Жири в природі. Біологічна роль жирів. Тренувальні вправи з теми "Жири"

Урок 53  Вуглеводи. Класифікація. Молекулярний склад, поширеність в природі. Глюкоза. Фізичні і хімічні властивості. Лабораторні досліди 11: Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом

Урок 54  Сахароза. Фізичні і хімічні властивості Загальна схема виробництва цукру.

Урок 55 15/04/2015 Полімерна будова  крохмалю і целюлози. Реакції їх гідролізу. Застосування вуглеводів, Їх біологічна роль. Лабораторні досліди 12,13: Відношення крохмалю до води ( розчинність, утворення клейстеру), Взаємодія крохмалю з йодом

Урок 56 20/04/2015 Узагальнення: «Оксигеновмисні сполуки»

Урок 57 20/04/2015 Рішення розрахункових задач

Урок 58 22/04/2015 Контрольна робота № 5: «Оксигеновмисні сполуки»

Новые статьи

:)

PICT0865.jpg

Самые популярные