Шлях на сайті

Біологія тварин. ЗМІСТ

Тема 1. Загальний огляд тваринного організму

1    Загальна характеристика царства Тварини. Структурна підпорядкованість тварин.

2   Будова та життєдіяльність клітини тварин.

3    Одноклітинні тварини.   Різноманітніть одноклітинних тварин

4    Тканини тварин - особливості будови і функції

5   Загальний огляд тваринного організму.    Органи та системи органів тварин

6   Поняття про класифікацію тварин. Різноманітність тварин Загальна характеристика типів тварин. Середовища існування тварин

 

 

 

 

Тема 4-1. Процеси життєдіяльності тварин

1.  Покриви тіла  тварин, функції і різноманітністьЛабораторне дослідження: Ввчення особливостей покривів тіла тварин

2.  Практична робота № 3 "Особливості зовнішньої будови хребетних тварин"                                 

3. Симетрія тіла. Опорно-рухова система безхребетних тварин

4.  Опорно-рухова система хребетних тварин.

Практична  робота № 3. "Порівняння будови скелетів хребетних тварин" 

5.  Типи живлення тварин

6.  Органи травлення тварин

7. Дихання і газообмін. Органи дихання тварин

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Різноманітність тварин. Безхребетні тварини

1   Тип Кишковопорожнинні. Будова та життєдіяльність Гідри прісноводної. Різноманіття кишковопорожнинних Особливості будови в зв’язку с пристосуванням до умов існування.

2   Група Черві.    Особливості Типу плоскі  черві.  Біла планарія

3   Паразитичні черві. Життєві цикли. Плоскі паразитичні черві

4   Тип Круглі черві, особливості будови і життєвого циклу.  Аскарида

5  Тип Кільчасті черви.    Особливості будови дощового черв'яка в зв’язку с пристосуванням до умов існування. Лабораторне дослідження будови та життєдіяльності дощового черв’яка

6   Тип Членистоногі: Клас Ракоподібні. Особливості будови в зв’язку с пристосуванням до умов існування. Будова та життєдіяльність річкового рака.   Різноманітність ракоподібних.

Урок 7  Тип Членистоноги: Клас  Павукоподібні.     Особливості будови та життєдіяльності павуків в зв’язку с пристосуванням до умов існування.

 8  Тип Членистоноги: Клас Комахи. Особливості будови в зв’язку с пристосуванням до умов існування

9  Різноманітність комах.  Практична робота № 1 Вявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

10   Загальна характеристика типу Членистоногі

11 Тип Молюски. Особливості будови та життєдіяльності молюсків на прикладі равлика в зв’язку с пристосуванням до умов існування. Лабораторне дослідження будови черепашок молюсків

 

Тема 3. Різноманітність тварин. Тип Хордові

1  Тип Хордові. Загальна характеристика типу. Ланцетник.

2   Надклас Риби.  Особливості будови та процесів життєдіяльності в зв’язку с пристосуванням до водного середовища

3  Різноманітність риб

4  Клас Амфібії.  Особливості будови та процесів життєдіяльності в зв’язку с пристосуванням до умов існування Різноманітність амфібій

5   Клас Рептилії.  Особливості будови та процесів життєдіяльності в зв’язку с пристосуванням до умов існування Різноманітність рептилій

6  Різноманітність амфібій і рептилій.

7  Клас Птахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності в зв’язку с пристосуванням до умов існування. Особливості зовнішньої будови

8  Клас Птахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності в зв’язку с пристосуванням до умов існування

9   Різноманітність птахів.  Екологічні групи птахів

10   Клас Ссавці. Особливості будови та процесів життєдіяльності в зв’язку с пристосуванням до умов існування

 

 

Тема 5. Поведінка тварин

1  Поведение животных, рефлексы и инстинкты Раздражимость и рефлексы. Рефлексы безусловные и условные. Врожденное и приобретенное поведение.

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна.

Лабораторні дослідження:спостереження за поведінкою тварин (вид визначається учителем).

3 Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

4 Практичні роботи 8:  Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).

 5 Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

 

:)

Зображення відсутні