Загальна характеристика надкласу Риби

Загальна характеристика надкласу РИБИ

Риби – це хордові хребетні холоднокровні тварини, пристосовані до водного способу життя.

Налічують близько 21 000 (в Україні – понад 200) видів риб, які живуть у морях і прісних водоймах.

Риби – це група організмів, що перебувають у стані вираженого біологічного прогресу. Виникнення риб було пов'язане з появою низки ароморфозів: 1) поява черепа – коробки, у якій міститься головний мозок; 2) поява щелеп, які забезпечують захоплення та утримання їжі; 3) появою парних плавців, що забезпечують велику рухливість; 4) прогресивного розвитку центральної нервової системи (ЦНС). Наука, яка вивчає риб, називається іхтіологією.

Зовнішня будова

1. Відділи тіла: голова, тулуб, хвіст, кінцівки у вигляді парних плавців (грудні та черевні). Є ще непарні плавці – спинний, хвостовий, підхвостовий. Плавці – складки шкіри, всередині яких розміщені опорні промені зі сполучної тканини.

2. Покриви: шкіра з одноклітинними слизовими залозами і лускою – твердими шкірними утворами, що виконують захисну функцію.

Внутрішня будова

1. Опорно-рухова система:

• скелет: череп кістковий або хрящовий, з 2 відділів – мозкового і вісцерального; у вісцеральному відділі є щелепи, які забезпечують активне захоплення здобичі; хребет – з кісткових або хрящових хребців, які утворюють 2 відділи: тулубовий і хвостовий; скелет парних кінцівок – плечовий і тазовий пояси та хрящові або кісткові промені;

• м'язи – в основному сегментовані, але є і диференційовані на окремі мускули.

2. Травна система слабо диференційована на відділи: ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонка кишка з протоками печінки і підшлункової залози, задня кишка з анальним отвором.

3. Дихальна система представлена зябрами, у яких зяброві пелюстки ектодермального походження.

4. Кровоносна система замкнена, серце двокамерне, одне коло кровообігу (за винятком дводишних риб). Холоднокровні, або пойкілотермні, тварини.

5. Видільна система має тулубові нирки.

6. Нервова система поділяється на центральну і периферичну; головний мозок поділений на відділи: передній, проміжний, середній, мозочок і довгастий мозок.

7. Органи чуттів представлені органами зору, слуху, нюху, смаку, дотику, рівноваги та бічною лінією. Бічна лінія – орган чуття, який розміщений у шкірі по боках тіла, має вигляд канальців і сприймає рухи та течію води.

8. Розмноження статеве, за якого спостерігається, як правило, роздільностатевість. Запліднення внутрішнє (у хрящевих риб) або зовнішнє (у кісткових риб).

9. Розвиток прямий (у хрящових риб) або непрямий (у кісткових риб).

Надклас Риби

Клас Хрящові риби Клас Кісткові риби
Підклас Пластинчастозяброві Ряди: Акули, Скати Підклас Суцільноголові, або Химери Підклас Хрящокісткові Ряд Осетрові Підклас Променепері Ряди: Оселедцеподібні, Лососеподібні, Вугреподібні, Коропоподібні, Сомоподібні, Окунеподібні, Камбалоподібні та ін. Підклас Кистепері Ряд ІДелакантоподібні Підклас Дводишні Ряд Рогозубоподібні
 

 

:)

Зображення відсутні