Путь на сайте

Тема 3. Нитрогенсодержащие соединения

Урок 53  Аміни, їх склад, будова, фізичні властивості.  Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами, горіння.

§ 29  ( стор. 156 -158).Додатк.завд 1-7 (с. 162)

 

Урок 54     Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з  неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування аніліну.

§ 29  ( стор. 158 -162). Завд. для самоконтр 6-12 (с.162)Додатк.завд 8 (с. 162)

 

Урок 55    Амінокислоти.  Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амін окис  лот, зумовлені поєднанням аміно- і карбоксильної груп. Біполярний йон. Пептиди. Пептидний зв’язок.

§ 30  Завд. для самоконтр 1-9 (с.166)

Урок 56 15/04/2015  Білки як високомолекулярні сполуки. Основні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків.

§ 31  Завд. для самоконтр 1-6 (с.171)

Урок 57  20/04/2015   Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції. Лабораторні досліди:  17.Кольорові реакції білків. Успіхи у вивченні та синтезі білків.

Поняття про біотехнологію. Біологічне значення амінокислот і білків.

§ 31  Додатк.завд 1-5 (с. 171)

Урок 58 22/04/2015  Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот.  Будова подвійної спіралі ДНК.

§ 32  Завд. для самоконтр 1-6 (с.175)

Урок 59 27/04/2015 Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

 § 32  Завд. для самоконтр  7-12 (с.175)

Повт §§ 29-32 Підготуватися до контрольної роботи

Урок 60 29/04/2015 Контрольна робота № 5 (річне оцінювання)

 

Новые статьи

:)

a11.jpg

Самые популярные