Путь на сайте

Тема 6. Одноклітинні організми.

Урок 55  Надцарство Прокариоти. Царство Дроб’янки. Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій.  

Будова бактеріальної клітини

Урок 56   Роль  бактерій у природі  та значення в житті людини. Міні-проект (за вибором) Чому скисає молоко? Корисний йогурт.    Живі фільтри.

Урок 57  Будова еукариотичної клітини. Порівняльна характеристика будови клітин  рослин, тварин, грибів.

Урок 58   Класифікація живого. Загальна характеристика  царств живих організмів

Урок 59   Особливості будови клітин грибів.     Дріжджі – одноклітинні гриби. 

Урок 60  Одноклітинні рослини. Хламідомонада, хлорела – одноклітинні рослини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

Урок 61   Особливості будови тваринної клітини.  Амеба, Евглена зелена - одноклітинні тварини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

Движение и питание амебы.

Урок 62      Інфузорія – одноклітинна тварина (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).  Лабораторні дослідження  Спостереження інфузорій. 

Урок 63   Хвороби людини, що викликаються одноклітинними тваринами (на прикладі малярійного плазмодія і дизентерійної амеби).

Урок 64  Колоніальні організми. Колоніальні рослини. Вольвокс - колоніальний організм

Урок 65   Багатоклітинність у тварин та рослин. Губка та ульва (зелений морський салат) - багатоклітинні організми.

Урок 66   Узагальнюючий урок з теми «Одноклітинні організми»

Новые статьи

:)

OCUmKy8eX0A.jpg

Самые популярные