Шлях на сайті

Біологія людини. ЗМІСТ

ТЕМА 1.   ВСТУП. Організм людини - біологічна система

1  Місце людини у системі органічного світу. Рівні організації організму людини, як біологічної системи. Значення знань про людину для збереження її здоров’я. Науки, які вивчають людину

2  Клітини організму людини - будова та процеси життєдіяльності.

3  Тканини організму людини. 

4  Організм людини як біологічна система. Органи. Системи органів. Фізіологічні системи.

5  Регуляція функцій організму

ТЕМА 2.   Опорно-рухова система

1   Значення   опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі. 

2  Огляд будови скелета. З’єднання кісток.

3  Функції і будова скелетних м’язів.  Основні групи скелетних м’язів.  Скелетні м'язи. Регуляція діяльності м’язів

4  Робота м’язів.   Втома м’язів. 

5  Розвиток опорно-рухової системи людини, профілактика порушень постави. Травми ОРС. Перша  допомога при травмах ОРС.

ТЕМА 3.   Кров і кровообіг

1  Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції. Лімфа. 

2  Еритроцити. Групи крові та переливання крові.

3  Тромбоцити. Зсідання крові.

4  Лейкоцити. Імунітет. Алергія. СНІД

5  Система кровообігу.  Серце: будова та функції. Робота серця.

6  Система кровообігу.  Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. 

7  Нейрогуморальна регуляція роботи органів кровообігу.

8  Серцево-судинні хвороби та їх профілактика. 

ТЕМА 4.   Дихання.  Травлення

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. Регуляція функцій організму

1. Гуморальна регуляція. Ендокринна система. Гіпофіз. Епіфіз

2.

 

 

 

ТЕМА 5.   Метаболізм. Виділення. Терморегуляція

1. Метаболізм. Обмін органічних речовин

2. Основи раціонального харчування

3. Вітаміни

4. Сечовидільна система. Сечоутворення.

5. Захворювання сечовидільної системи та їх профілактика

6. Будова  шкіри

7. Функції шкіри. Терморегуляція

8. Захворювання шкіри та їх профілактика. Термічні пошкодження шкіри, теплові та сонячні удари.

 

 

 

 

 

 

Нові статті

:)

Зображення відсутні

Найпопулярніші