Шлях на сайті

Загальна біологія. 9 клас ЗМІСТ

Тема 1. Будова клітини

1.  Біологія - наука 21 сторіччя. Історія розвитку та сучасний стан. Методи дослідження в біології (теоретичні відомості і завдання) . Рівні організації живої природи.  Властивості життя.

 2. Будова клітини. Над і підмембранні компоненти. Органели руху. Немембранні органели 

3.  Будова та функції мембраниМентальна мапа "Мембрана"

4.   Рух речовин крізь мембрани.

5.  Одномембранні органели.

6. Двомембранні органели.

7.  Будова та функції ядра. Хромосоми, каріотип.

8.  Типи клітин організмів прокаріотів та еукаріотів. Лабораторна робота № 1: Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

 

 

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак. Спадковість. Мінливість

1. Основні поняття теми. Генетична символіка. Методи генетичних досліджень. 

2. Перший і другий закони Менделя. 

3. Складання схем схрещування. 1 і 2 закони Г.Менделя

4. Третій закон Г.Менделя

5. Дигібридне схрещування. Генетичні задачі

6.  Розв'язвання типових генетичних задач. Моногібридне і дигібридне схрещування

7. Взаємодія алельних генів. Неповне домінування

8. Взаємодія алельних генів. Кодомінування

9. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю 

 

 

 

Нові статті

:)

Зображення відсутні

Найпопулярніші