Шлях на сайті

Зміст

Тема1. Адаптації біологічних систем

1.   Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Класифікація і властивості адаптацій. 

2.   Закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію.

3.   Стратегії адаптації організмів

4.    Формування адаптацій на  молекулярному рівні 

5.   Формування адаптацій на клітинному рівні      Плазміди бактерій

6.    Адаптації на популяційно-видовому рівні. Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі.

7.  Екологічна пластичність виду. Поняття про адаптивну радіацію

8.  Адаптації на екосистемному рівні. Коеволюція. Коадаптація.

9. Контрольне оцінювання

 

Урок 9 Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

Урок 10  Способи терморегуляції організмів.

Урок 11  Симбіоз та його форми.

Урок 12  Організм як середовище мешкання. Поширення паразитизму серед різних груп організмів.

Урок 13  Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів.

Урок 14 Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм та його адаптивне значення.

Урок 15 Практичні роботи  1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

Урок 16  Узагальнення та систематизація знань

Урок 17 Контрольна робота № 1 з теми «Адаптації»

Урок 18 Захист проектів з теми «Адаптації організмів»


 

 

Нові статті

:)

Зображення відсутні

Найпопулярніші