Путь на сайте

Тема 1 Адаптації біологічних систем

Урок 1   Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Класифікація і властивості адаптацій. Принцип єдності організмів та середовища існування.

 

Урок 2   Закономірності формування адаптацій. Адаптогенез.Поняття про преадаптацію та постадаптацію.

Урок 3  Формування адаптацій на  молекулярному рівні 

Урок 4  Формування адаптацій на клітинному рівні

Урок 5  Стратегії адаптації організмів. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види.

Урок 6  Поняття про адаптивну радіацію. Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання.

Урок 7 Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі.

Урок 8 Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.

Урок 9 Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

Урок 10  Способи терморегуляції організмів.

Урок 11  Симбіоз та його форми.

Урок 12  Організм як середовище мешкання. Поширення паразитизму серед різних груп організмів.

Урок 13  Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів.

Урок 14 Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм та його адаптивне значення.

Урок 15 Практичні роботи  1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

Урок 16  Узагальнення та систематизація знань

Урок 17 Контрольна робота № 1 з теми «Адаптації»

Урок 18 Захист проектів з теми «Адаптації організмів»


 

Новые статьи

:)

GW9dbQxiK-I.jpg

Самые популярные